English | Pусский
International House Tallinn keeltekool
Tallinn Language Centre

Rahvusvahelised projektid

Lisaks inglise keele kursuste korraldamisele on meie keeltekool osalenud/osaleb mitmetes Euroopa Liidu ning Põhja-ja Baltimaade koostööprogrammides:

* SOCRATES allprogramm LINGUA1 projektide 'Euro Languages Net / Euro Languages Net Plus' eesmärgiks on Euroopa Liidu mitmekeelse olemuse teadvustamine ning keeleõppemeetodite ja kogemuste tutvustamine.

* LEONARDO DA VINCI programmi projekt 'Linguapeace Europe' tegeleb rahutagamisoperatsioonide käigus vaja mineva terminoloogia tõlkimisega (11 keelde, sealhulgas ka eesti keelde) ning vastavate keeleõppematerjalide koostamisega. Vaata lisaks www.linguapeace-europe.net

* Projekt 'eEuroInclusion' (Euroopa Komisjoni programm DG EAC/45/2003) tegeleb üleeuroopalise keeleõppe keskuste võrgustiku loomisega.

* SOCRATES'e allprogramm LINGUA1 projekt 'Languages on Your Screen' tutvustab DVD abil Eesti, Läti ja Leedu keelt ning kultuuri.

* SOCRATES'e projekti DISSMARK II raames korraldati rahvusvaheline konverents  SOCRATES'e allprogrammide (Lingua, Erasmus, Comenius, jt) projektide koordinaatoritele.

* SOCRATES'e allprogramm LINGUA2 projekti 'TOOL2- TOOL for Online and Offline Language Learning' - eesmärgiks on viie keele (eesti, ungari, malta, hollandi ja sloveenia) jaoks A2 tasemel kombineeritud õppe kursuste koostamine. Vaata lisaks www.toolproject.eu

* SOCRATES'e allprogramm LINGUA1 projekt 'Don't Give Up' otsib võimalusi kuidas aidata täiskasvanud keelõppijatel edukalt kursuseid läbida. Vaata lisaks http://dontgiveup.eu/ 

* NORDPLUS Horizontal programmi raames läbi viidava projekti LANGUAGE ON THE MOVE eesmärgiks on Põhjamaades ja Baltikumis reisijatele, tööotsijatel, immigrantidele, jne antud piirkonna mitmekeelse ja multikultuurse olemuse teadvustamine ning soovijatele algasemel keelõppematerjalide pakkumine ühistranspordis reisimise ajal.

* Euroopa elukestva õppe programmi raames läbi viidav haridusprojekt PRIMALINGUA on suunatud algkooliõpilastele.

* NORDPLUS Adult programmi raames läbi viidava projekti STILL ACTIVE eesmärgiks on pakkuda eakatele lisavõimalusi elukestvaks õppeks ja interneti-põhiseks suhtluseks eakaaslastega Põhjamaades ja Baltikumis.

* NORDPLUS Adult programmi raames läbi viidava projekti 'Nordic-Baltic Cafe Lingua' eesmärgiks on mitteformaalse keeleõppe edendamine keelekohvikute abil. Vaata lisaks www.nbcl.eu

* NORDPLUS Adult programmi raames läbi viidava projekti 'Seniors On-line' eesmärgiks on seenioride inglise keele oskuse ning arvutialaste teadmiste edendamine. Vaata lisaks www.seniorsonline.eu Projekti infolehe leiad siit ,  projekti uudiskirja siit ja projekti tulemina valminud e-raamatu siit

1_Erasmus Plus *ERASMUS+ programmi raames läbi viidud projekti 'ICT based methods for teaching Less Widely Used Languages (ICT4LWULT)' prioriteediks on e-õppe, veebiplatvormide ja sotsiaalmeedia kasutamine keeleõppes. Projektis osalesid ülikoolid ja keeltekoolid 6 riigist: Rumeeniast, Eestist, Ungarist, Itaaliast, Poolast ja Tšehhi Vabariigist. Projekti tegemistega saab ennast kurssi viia projekti FB lehel ICT4LWUL ja kodulehel ict4lwult.wordpress.com Siit leiate alla laadimiseks ICT4LWUL projekti käigus koostatud õpetajatele mõeldud käsiraamatu: Handbook        2_logo_ICT4LWUL
ICT4LWUL projekti raames toimus Tallinnas 21.09.2019 konverents /töötoad keeleõpetajatele ´Infotehnoloogia rakendamine keeleõppes´. Konverentsi/töötubade eesmärgiks oli keeleõpetajatele infotehnoloogial põhinevate vahendite tutvustamine ja seeläbi igapäevase õppetöö mitmekesistamine. Töötubades anti lühiülevaate erinevatest infotehnoloogial põhinevatest meetoditest - sotsiaalmeedia, veebikeskkonnad, nutirakendused telefonidele - ning prooviti ka ise infotehnoloogial põhinevate vahenditega ülesandeid koostada.Konverentsi programmiga saab tutvuda  siin  

50+ *ERASMUS+ programmi raames läbi viidava projekti 'Sharing best Practices in Teaching English for 50+' eemärgiks on kogemuste jagamine ning efektiivsete inglise keele õppe meetodite välja töötamine õppuritele vanuses 50+. Projektis osalevad keeltekoolid Poolast, Rumeeniast ja Eestist. Vaata lisaks Best for 50+ Projekti tulemusena valmis kogumik The Set of Tips & Guidelines for teaching English in 50+ groups

© Tallinn Language Centre - International House Tallinn, Luise 4, Tallinn 10142; tel 6410 607